Resim.png

Kontrol ve Otomasyon piramidinde her basamakta görev yapıyoruz. 

Yeni nesil PLC uygulamaları ile karmaşık prosesleri tasarlıyoruz. SQL ve hizmet servis entegreli PLC ve endüstriyel PC uygulamaları gerçekleştiriyoruz. 

 

SCADA projelerinde Mitsubishi Elektrik  MAPS alt yapısında sistemler tasarlıyoruz. 

MES yazılımlarımızda, makineler ile haberleşiyoruz. OPC server , KepServer ve  kendi  haberleşme kodlarımız ile makineler ve  sistemleri haberleştirip, raporlamaları sunuyoruz. 

ERP tabanlı sistemler ile entegre projeler gerçekleştiriyoruz.